BRANCA JURÍDIC-LEGAL:
 
La nostra Branca Jurídic-Legal li ofereix assessorament i servei de consultoria específica en diverses branques del Dret  civil, mercantil, fiscal, laboral, penal... així com també la possiblilitat d'empendre i gestionar, íntegrament, accions legals de reclamació o defensa de drets, en processos judicials.
L'equip d'avocats que col.labora amb Phoenix Invictus compta amb molta experiència en el món Jurídic-Legal, i l'actitut col.laborativa amb que l'administració d'aquesta empresa treballa possibilita que podem tractar amb un alt grau d'especialització els diferents casos i situacions que es poden plantejar en una societat complexa com la nostra. El ventall de temes que tractem inclou, entre altres, els següents:
Accidents
Administració
Arrendaments
Barems
Circulació
Cláusules Abusives
Cláusulas Sól
Consumidors y usuaris
Custodia Compartida
Demora
Desahucis
Divorcis
Emprenedors
Empresa
Família
Garantia dels productes
Govern
Corporatiu
Herències
Hipoteca
Indemnizacions
Inmobiliari
IPC
IRPF
Jubilación
Lesions
Menors
Morositat
Pensió
Aliments
Planificació Fiscal
Reformes
Retribucions
Sentències
Separacions
SICAV
Societats
Tasses
Testaments
Tribunal Suprem
Podem donar l'assessorament que ens sigui sol.licitat en cada cas, o gestionar casos complerts de principi a fi.
BONES COL·LABORACIONS SÓN BONS RESULTATS !
Escoltem cada cas que ens arriba sense compromís, i realitzem estudis i pressupostos adaptats per a cada cas concret.
p2.jpg
p2.jpg

© 2023 por Consultoría Estratégica. Creado con Wix.com  Cataluña.                                                                                                               Contacta'ns  -   Inici  -   Nota legal