Nota legal:

Els continguts de la pàgina web de Phoenix Invictus, S.L.U. (en fase de constitució), han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre la empresa als seus usuaris. Per això, la informació relativa als productes per a la seva comercialització, així com la informació d'àrees de negoci, o qualsevol altre tipus tindrà caràcter general i orientatiu i estarà subjecta a possibles canvis.

Phoenix Invictus (en fase de constitució) adverteix que la informació continguda en aquesta pàgina web pot ser incompleta, pot contenir errors o pot estar desfasada, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la llei. Per tant, abans de prendre qualsevol acció derivada del seu contingut, caldrà verificar la informació obtinguda en aquesta pàgina a través de les oficines de la empresa (c/ Alzina, Puig-Reig) Tel. 662 287 240 i els registres públics corresponents. En particular, la informació relativa al RD 515/89 de 21 d'abril, sobre Protecció als Consumidors.

Phoenix Invictus (en fase de constitució) rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquesta pàgina web i, per tant, no elaborada per Assessoria Puig-reig o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços (links) amb la pàgina web Phoenix Invictus (en fase de constitució).

La reproducció, la còpia, l'ús, la distribució, la comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui efectuar amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l'autorització de Phoenix Invictus (en fase de constitució) és una infracció que castiga la legislació vigent.

Phoenix Invictus (en fase de constitució) no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

En tot cas de controvèrsia que pogués derivar de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sotmeses a la jurisdicció i legislació espanyola, Phoenix Invictus (en fase de constitució) usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al seu propi fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital (Espanya).

 

SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), Phoenix Invictus (en fase de constitució) els informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionin en omplir els formularis de registre electrònic que apareixen en aquesta pàgina web es recolliran en fitxers el responsable és Phoenix Invictus (en fase de constitució). El remitent podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, per a això cal dirigir-se a la direcció de la seu social:

 

Phoenix Invictus S.L.U. (en fase de constitució)

TLF.: 62 287 240

Alzina

08692 Puig-reig

(Barcelona)

De conformitat amb el que preveu l'article 11 de la LOPD, en omplir el formulari de registre, donen el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser comunicades a qualsevol empresa o entitat en el capital social la qual o en la fundació de la qual participi Phoenix Invictus (en fase de constitució), per al seu tractament, amb la finalitat de dirigir-los informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis. De la mateixa manera, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeixen que la informació i les dades personals recollides són exactes i veritables.

Phoenix Invictus (en fase de constitució) es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal ia utilitzar-les només per a les finalitats indicades, d'acord amb el que preveu l'"i, article 9 de la LOPD i al Reial Decret 994/1999, de 11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

© 2023 por Consultoría Estratégica. Creado con Wix.com  Cataluña.                                                                                                               Contacta'ns  -   Inici  -   Nota legal