DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIÓ I OBRES:

 

Un dels sectors que la diversitat, qualitat i ben entesa del nostre equip ens permet tractar amb eficiència, és l'Immobiliari i de la Construcció. Oferim desde l'estudi, diseny i planificació de projectes, fins a implementació i execució material dels mateixos, oferint un servei íntegre en aquest ram. Tambe podem gestionar projectes ja disenyats, o encarregar-nos nomès de l'execució de l'obra, o d'algunes partides concretes.

L'Administrador de Phoenix Invictus, i alguns dels col.laboradors actuals de l'empresa, hem realitzat, durant el pas dels anys, múltiples i variats projectes de construcció en els que hem desenvolupat treballs de subministre i col·locació de cartró-guix, enguixats, paleteria, construcció, promoció d'habitatges, obres civils... dels que, a continuació, fem un petit resum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptem amb arquitectes, empresaris del sector de la construcció, contratistes especialitzats en diferents industrialitzacions com els encofrats, paleteria, instal.lacions, cartró-guix, pintura... i així fins a completar un equip de professionals i empreses que poden afrontar tot tipus de projectes.

Podem negociar, o gestionar permutes, disenyar projectes, sol.licitar i gestionar permisos i llicències, acometre les obres i fer l'entrega de claus en mà.

O també podem treballar executant nomès certes tasques o partides com a suport d'una infrastructura ja existent o formant part d'equips més grans de treball.

Podem oferir preus competitius i servei eficient en la gestió d'obres públiques o privades.

BONES COL·LABORACIONS SÓN BONS RESULTATS !

Escoltem cada cas que ens arriba sense compromís, i realitzem estudis i pressupostos adaptats per a cada cas concret.

p2.jpg
7.000 m2 de subministre i col·locació de fals sostres de cartró-guix.
Cartró-guix: 750 m2 d'envans, 4.634 m2 de trasdossats i 4536 m2 de fals sostres.
Obra vista, envans de mahó, enguixats, fals sostres, regates, gero...
2.750 m2 de fals sostre de cartró-guix i 5.700 m2 d'enguixats.
Totes les partides de paleteria i cartró-guix. Total uns 9.000 m2.
3.050 m2 d'enguixats i 700 m2 de fals sostres de guix laminat.
4.500 m2 fals sostres, 7.000 m2 envans, 4.000 m2 trasdossats.
Envans, trasdossats i fals sostres.
1.200 m2 fals sostres, 700 m2 envans, 350 m2 trasdossats.
Cartró-guix: 1.900 m2 de subministre i col·locació de fals sostres.
Sostres decoratius, calaixos, ornamentacions, revestiment de conductes...
Aïllaments, revestimens, projectes específics decoratius...
Fals sotres, tabiqueria i trasdossats en sec, de cartró-guix.
1.273 m2 de fals sostres, 750 m2 d'envans i 875 m2 de trasdossas.
Fals sostres decoratius disenyats, envans i trasdossats en cartró-guix.
4.500 m2 de gero, 3.750 m2 de mahó i 750 m2 de fals sostres de guix laminat.
Guix 3.050 m2. Fals sostres 700 m2.
375 m2 fals sostres, 1.250 m2 envans, 1.175 m2 trasdossats.

© 2023 por Consultoría Estratégica. Creado con Wix.com  Cataluña.                                                                                                               Contacta'ns  -   Inici  -   Nota legal