© 2023 por Consultoría Estratégica. Creado con Wix.com  Cataluña.                                                                                                               Contacta'ns  -   Inici  -   Nota legal

DEPARTAMENT DE CONSTRUCCIÓ I OBRES:

 

Un dels sectors que la diversitat, qualitat i ben entesa del nostre equip ens permet tractar amb eficiència, és l'Immobiliari i de la Construcció. Oferim desde l'estudi, diseny i planificació de projectes, fins a implementació i execució material dels mateixos, oferint un servei íntegre en aquest ram. Tambe podem gestionar projectes ja disenyats, o encarregar-nos nomès de l'execució de l'obra, o d'algunes partides concretes.

L'Administrador de Phoenix Invictus, i alguns dels col.laboradors actuals de l'empresa, hem realitzat, durant el pas dels anys, múltiples i variats projectes de construcció en els que hem desenvolupat treballs de subministre i col·locació de cartró-guix, enguixats, paleteria, construcció, promoció d'habitatges, obres civils... dels que, a continuació, fem un petit resum:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptem amb arquitectes, empresaris del sector de la construcció, contratistes especialitzats en diferents industrialitzacions com els encofrats, paleteria, instal.lacions, cartró-guix, pintura... i així fins a completar un equip de professionals i empreses que poden afrontar tot tipus de projectes.

Podem negociar, o gestionar permutes, disenyar projectes, sol.licitar i gestionar permisos i llicències, acometre les obres i fer l'entrega de claus en mà.

O també podem treballar executant nomès certes tasques o partides com a suport d'una infrastructura ja existent o formant part d'equips més grans de treball.

Podem oferir preus competitius i servei eficient en la gestió d'obres públiques o privades.

BONES COL·LABORACIONS SÓN BONS RESULTATS !

Escoltem cada cas que ens arriba sense compromís, i realitzem estudis i pressupostos adaptats per a cada cas concret.

p2.jpg
7.000 m2 de subministre i col·locació de fals sostres de cartró-guix.
Cartró-guix: 750 m2 d'envans, 4.634 m2 de trasdossats i 4536 m2 de fals sostres.
Obra vista, envans de mahó, enguixats, fals sostres, regates, gero...
2.750 m2 de fals sostre de cartró-guix i 5.700 m2 d'enguixats.
Totes les partides de paleteria i cartró-guix. Total uns 9.000 m2.
3.050 m2 d'enguixats i 700 m2 de fals sostres de guix laminat.
4.500 m2 fals sostres, 7.000 m2 envans, 4.000 m2 trasdossats.
Envans, trasdossats i fals sostres.
1.200 m2 fals sostres, 700 m2 envans, 350 m2 trasdossats.
Cartró-guix: 1.900 m2 de subministre i col·locació de fals sostres.
Sostres decoratius, calaixos, ornamentacions, revestiment de conductes...
Aïllaments, revestimens, projectes específics decoratius...
Fals sotres, tabiqueria i trasdossats en sec, de cartró-guix.
1.273 m2 de fals sostres, 750 m2 d'envans i 875 m2 de trasdossas.
Fals sostres decoratius disenyats, envans i trasdossats en cartró-guix.
4.500 m2 de gero, 3.750 m2 de mahó i 750 m2 de fals sostres de guix laminat.
Guix 3.050 m2. Fals sostres 700 m2.
375 m2 fals sostres, 1.250 m2 envans, 1.175 m2 trasdossats.
Sostres decoratius, calaixos, ornamentacions, revestiment de conductes...