SECTORS I SERVEIS:
 
El divers ventall d'especialitzacions i gran experiència acumulada del nostre Equip de Col.laboradors ens permet oferir serveis d'Assessorament Estratègic i Gestió Executiva relacionats amb múltiples rams i sectors.
 
Realitzem estudis especialitzats en múltiples camps professionals i variats sectors econòmics per a diseny de plans, estratègies i projectes de creació, ampliació o reestructuració d'empreses... També realitzem tasques d'aplicació i gestió executiva d'aquests projectes o plans estratègics.
La nostre Branca Jurídic-Legal li ofereix assessorament i servei de consultoria específica ens diverses branques del Dret: civil, mercantil, fiscal, laboral, penal,... així com també la possiblilitat d'empendre i gestionar, íntegrament, accions legals de reclamació o defensa de drets, en processos judicials.
Un altre sector, que la diversitat, qualitat i ben entesa del nostre equip ens permet tractar amb eficiència, és l'Immobiliari i de la Construcció. Oferim desde l'estudi, diseny i planificació de projectes, fins a implementació i execució material dels mateixos, oferint un servei íntegre en aquest ram. Tambe podem gestionar projectes ja disenyats, o encarregar-nos nomès de l'execució de l'obra, o nomès d'algunes partides concretes.
Oferim serveis de Formació/Coaching per a professionals, ja siguin treballadors en cadenes productives, creatius, administratius, directius...
La vocació envers l'apreci del Coneixement en sí mateix i l'experiència diversa de molts dels components de l'equip de Phoenix Invictus ens obre també la possibilitat de realitzar treballs de cerca, investigació i tractament de dades en multiples disciplines, amb rigor, eficiéncia i sentit comú, realitzant prospeccions extenses i detallades en camps del coneixement concrets, i que ens puguin ser requerits especialment per els nostres clients.
No nomès oferim l'assessorament estràtegic relacionat amb tots aquest àmbits sinó que també podem implementar, mitjançant gestió executiva, els plans o estratègies elaborats, podent així oferir serveis complerts desde la concepció inicial d'idees o estratègies fins a la seva total aplicació i implementació final, i, fins i tot, en casos que ho demanden, el manteniment, gestió i control posteriors sostinguts en el temps.
Oferim els nostres serveis a empreses i entitats, i també col.laborem amb particulars oferint serveis personalitzats a mida de les necessitats de casa cas concret, adaptant-nos als projectes i nessessitats de cada client.
BONES COL·LABORACIONS SÓN BONS RESULTATS !
Escoltem cada cas que ens arriba sense compromís, i realitzem estudis i pressupostos adaptats per a cada cas concret.
p2.jpg
p2.jpg
El divers ventall d'especialitzacions i gran experiència acumulada del nostre Equip de Col.laboradors ens permet oferir serveis d'Assessorament Estratègic i Gestió Executiva relacionats amb múltiples rams i sectors.
 
Realitzem, entre altres, estudis especialitzats per a l'implementació de plans, estratègies i/o projectes empresarials relacionats amb, per exemple, creació, ampliació i/o reestructuració d'empreses... en múltiples camps i variats sectors professionals i/o econòmics, i també oferim servei de cobertura en l'Aplicació Executiva d'aquests estudis o plans estratègics.

Oferim serveis de Formació/Coaching per a professionals, ja siguin treballadors en cadenes productives, creatius, administratius, directius... i també per al desenvolupament personal en l'acompliment de metes i objectius.

Cada dia són més les empreses i persones que, a nivell mundial, aprecien els avantatges de les diferents branques del coneixement i variades disciplines que els coachings professionals utilitzen per a millorar les competències i aptituts dels seus clients, tan de persones per assolir nivells més alts de benestar, autoconeixement i progrés personal, com també en empreses amb actuacions focalitzades en els seus treballadors i directius, millorant la seva productivitat i benestar laboral.

La nostra Branca Jurídic-Legal li ofereix assessorament i servei de consultoria específica ens diverses branques del Dret  civil, mercantil, fiscal, laboral, penal... així com també la possiblilitat d'empendre i gestionar, íntegrament, accions legals de reclamació o defensa de drets, en processos judicials.
L'equip d'avocats que col.labora amb Phoenix Invictus compta amb molta experiéncia en el món Jurídic-Legal i l'actitut col.laborativa amb que l'administració d'aquesta empresa treballa possibilita que podem tractar amb un alt grau d'especialització els diferents casos i situacions que es poden plantejar en una societat complexa com la nostra. El ventall de temes que tractem compten entre altres amb els següents:

La vocació envers l'apreci del Coneixement en sí mateix i l'experiència diversa de molts dels components de l'equip de Phoenix Invictus ens obre també la possibilitat de realitzar treballs de cerca, investigació i tractament de dades en multiples disciplines, amb rigor, eficiéncia i sentit comú, realitzant prospeccions extenses i detallades en camps del coneixement concrets, i que ens puguin ser requerits especialment per els nostres clients.

Un servei per a aquelles persones, empreses o entitats interessades en ampliar d'una manera significativa i amb rigor, el seu coneixement en algun camp o disciplina concrets, en relació a informació disponible, avenços tecnològics recents, descubriments, oportunitats de negoci, etc... amb una comparativa verificada de fonts d'informació i dades, contrastació de la crítica, resultats provats, etc... amb un assessorament adeqüat per a cada cas.

Un altre sector, que la diversitat, qualitat i ben entesa del nostre equip ens permet tractar amb eficiència, és l'Immobiliari i de la Construcció. Oferim desde l'estudi, diseny i planificació de projectes, fins a implementació i execució material dels mateixos, oferint un servei íntegre en aquest ram. Tambe podem gestionar projectes ja disenyats, o encarregar-nos nomès de l'execució de l'obra, o d'algunes partides concretes.

Comptem amb arquitectes, empresaris del sector de la construcció, contratistes especialitzats en diferents industrialitzacions com els encofrats, paleteria, instal.lacions, cartró-guix, pintura... i així fins a completar un equip de professionals i empreses que poden afrontar tot tipus de projectes.

RES SERVEIS:

No nomès oferim l'Assessorament Estràtegic relacionat amb tots aquest àmbits sinó que també podem implementar, mitjançant Gestió Executiva, els plans o estratègies elaborats, podent així oferir serveis complerts desde la concepció d'idees o estratègies fins a la seva total aplicació i implementació, i, fins i tot, en casos que ho demanden, el manteniment, gestió i control posteriors sostinguts en el temps.

Oferim els nostres serveis a empreses i entitats, i també col.laborem amb particulars oferint serveis personalitzats a mida de les necessitats de casa cas concret, adaptant-nos als projectes i nessessitats de cada client.

p2.jpg

© 2023 por Consultoría Estratégica. Creado con Wix.com  Cataluña.                                                                                                               Contacta'ns  -   Inici  -   Nota legal